صدور ,ساختمان ,ساختمانی ,پروانه ,نحوه ,لزوم ,صدور پروانه ,پروانه ساختمانی ,صدور گواهی ,پایان ساختمان ,عدالت اداری ,دیوان عدالت اداری ,صدور پروا

طرح تفضیلی رشتتاریخ ایجاد 11/03/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 2 فایل pdf و یک فایل word   قیمت: 4000 تومان   حجم فایل: 11103 kb  تعدادمشاهده  2


این فایل شامل 2 فایل pdf و یک فایل word می باشد که در آن آخرین طرح تفضیلی شهر رشت آورده شده است به امید آنکه مورد استفاده مفید دوستان قرار گیرد

   
عنوان    ............................................................  شماره صفحه
فصل اول           8  
محدوده قانونی, حریم و تاریخ تصویب طرحهای تفصیلی و جامع      8 
محدوده قانونی و حریم شهر     9
تعارف مربوط به حدود و نقاط محدوده قانونی و حریم شهر رشت      9
تاریخ تصویب طرح جامع شهر رشت      10
 طرح تفصیلی شهر رشت      10
 طرح بهسازی بافت قدیم شهر رشت      11
 تصویب محدوده بهسازی بافت قدیم      11
 نقشه     محدوده بازار       11
 طرح تفصیلی محدوده لاکان       11
 طرح تفصیلی محدوده فرودگاه      11
فصل دوم      12
آئین نامه ها و بخشنامه ها و قوانین      12
آئین نامه اجرائی ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان      13
تکلیف سازندگان مجموعه های مسکونی برای احداث وتامین فضاهای آموزش و پرورش      19
عدم شمول تبصره (3) الحاقی به مجتمع های مسکونی که شهر یا شهرک نیستند     20
قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی      21
آئین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن  و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی     23
ماده صد قانون شهرداری      26
تبصره های ذیل ماده صد قانون شهرداری      26
بند 24 از ماده 55 قانون شهرداری      28
بند 20 از ماده 55 قانون شهرداری      28
بخشنامه معاون امور عمرانی وزارت کشوردرخصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه, پایان کار, خلاف                   ساختمانی و        29
بخشنامه رئیس شورای عالی اداری ومعاون رئیس جمهور به وزارت کشور درخصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه ساختمانی      30
بخشنامه معاون هماهنگی امور عمرانی وزیرکشوربه استانداران درخصوص پاسخ برخی شبهات درتکمیل شناسنامه های ساختمان      32
دستورالعمل نحوه تکمیل شناسنامه ساختمان      33مندرجات پشت پروانه ساختمانی      34
بخشنامه وزیر کشور به استانداران درخصوص پاسخ برخی شبهات در تکمیل شناسنامه های ساختمان     37
بخشنامه وزیر مسکن و شهرسازی به معاون امورعمرانی و وزارت کشور درخصوص کنترل آئین نامه زلزله      39
فصل سوم      40
قوانین و مقررات ملاک عمل      40
ابلاغ مبحث 3 مقررات ملی ساختمان      41
تعریف یک واحد مسکونی      41
تعریف پیلوت      41
زیرزمین      41
فروش پارکینگ      41
پارکینگ واحدهای تجاری نواری      41
تامین پارکینگ در فضای باز      41
لزوم احداث سرویس بهداشتی مغازه ها      41
ابلاغ مبحث 15 مقررات ملی ساختمان      42
لزوم اخذ پروانه ساختمانی ارگانهای دولتی      42
نحوه اقدام در خصوص افرادی که با پروانه ساختمانی در پلاک غیر احداث بنا می نمایند    42
ذکر حداکثر مدت اعتبار جهت پایان یافتن ساختمان در پروانه ساختمان      43
لزوم صدور پروانه تخریب و نوسازی تواماً     43
ساعت مجاز انجام عملیات تخریب و کار لودر و کارهای پر سر و صدا     43
نحوه نماسازی موقت جهت بنای مخروبه و ساختمانهای نیمه تمام توسط شهرداری منطقه      43
نحوه تشکیل پرونده با سند بنچاق یا اجاره نامه اوقاف و یا سند واگذاری سازمان مسکن      44
تشکیل پرونده جهت املاک دارای بنچاق و فاقد سند مالکیت      44
تشکیل پرونده جهت قطعات تفکیکی بر اساس صورتمجلس تفکیکی      44
صدور پروانه بر اساس اسناد آپارتمانی      44
درج مفاد تعهدات اخذ شده در پروانه های ساختمانی      44
انجام بازدید در روز تعیین شده و اعلام نتیجه بازدید      44
صدور پروانه ساختمانی بر روی زمین های دایر مزروعی که در طرح تفصیلی مسکونی است     44
لزوم رعایت 60 درصد طول مجاز در صدور پروانه های مسکونی      44
عدم محاسبه مساحت پست برق جزء تراکم      45
ضوابط تشویق در تجمیع قطعات کمتر از 74 مترمربع      45
عدم ارسال پرونده های تجاری جداساز و یا با ارتفاع زیر سه متر  و زیر پیلوت به کمیسیون ماده 5     45
ضوابط تشویقی آسانسور, راه پله, راه پله فرار, زیر شیروانی و سرایداری      45
نحوه جانمائی پارکینگ در پیلوت      46
تعیین و تغییر عرض کوچه های با عرض 10 متر و پایین تر      46


اعطای تراکم مجاز بر اساس  مساحت قبل از عقب نشینی    46
ضوابط محدود نمودن ارتفاع ساختمان نسبت به عرض گذر      46
پرونده هایی که می بایست به کمیسیون زیبا سازی استان ارجاع شود      46
احداث مغازه خلاف ساز در کاربری غیر تجاری      47
احداث بنا در محدوده بازار رشت     47
نحوه برخورد با قطعات شرقی _ غربی      47
جلوگیری از اشراف در پاسیوها     47
ضوابط اراضی مجاور فرودگاه      47
صدور پروانه بر روی زمین های اوقافی      47
عدم امکان اصلاح پروانه هایی که در اثر خلاف توسعه می یابند      48
ممنوعیت استفاده از پانل های پلی استایرن به جای بلوک های سقفی      48
لزوم رعایت حرایم لوله های نفت      48
لزوم تایید پایان کار ساختمان های عمومی و دولتی توسط اداره شهرسازی از نظر رعایت نیازهای معلولین جسمی و  حرکتی      48
عدم استفاده از دیوار ده سانتیمتری در بخشهای خارجی ساختمان      48
عدم محاسبه فضای حاصل از رعایت درز انقطاع      48
عدم ضرورت تایید نقشه های اصلاحی خلاف ساز توسط سازمان نظام مهندسی      48
نحوه ارائه فرم شروع عملیات ساختمانی و پیشرفت عملیات ساختمانی و پایان کار      48
صلاحیت مهندسین در زمان اصلاح پروانه      49
عدم لزوم استعلام از ادارات آب و برق برای ساختمانهای چند واحدی      49
جلوگیری از هرگونه تخریب و دخل تصرف در آثار تاریخی ثبت شده      49
لزوم تعبیه  سیم اتصال زمین      49
لزوم تایید نقشه های افراز و تفکیک توسط مهندسین شهرسازی      49
لزوم هماهنگی با شرکت گاز استان گیلان قبل از صدور پروانه اعیانات قدیمی      49
لزوم استعلام ازاداره برق قبل از تفکیک اراضی یک هزار متر مربع به بالا     49
ممنوعیت استفاده از بالابرهای برقی در مغازه های چند اشکوبه به جای راه پله      50
مواردی که از ارجاع به سازمان نظام مهندسی برای تایید نقشه اصلاحی معاف می باشند     50
ضرورت همکاری شهرداریها با متقاضیان احداث اماکن ورزشی      50
تفسیر تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری در ارتباط با تفکیک اراضی      50
لزوم درج مقدار مساحت ساختمانهای توسعه داده شده براثر خلاف در کارت سهیمه بندی مهندسین ناظر      50
تخلف ساختمانی پس ازدریافت پایان کار     50
صدور پروانه ساختمانی دراطراف پادگان نیروی دریائی      51
مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در خصوص معافیت پارکینگ اتومبیل در ساختمانهای ویلایی با قدمت بیش از        پانزده سال      51
ضرورت مهر و امضاء مسئول فنی بر روی نقشه های بایگانی      51


پاسخگویی به ساختمانهای مسکونی دارای پروانه و پایان کار قدیمی      51
پاسخگویی به ساختمانهای مسکونی قدیمی قبل از تاریخ 1349 (تصویب اولین طرح جامع )      51
لزوم رعایت ضوابط تعیین عرض کوچه نسبت به طول گذر      51
ممنوعیت خرید, فروش و تفکیک اراضی واقع در حریم شهرها برای امر احداث مسکن      52
نحوه محاسبه حیاط خلوت ها و پاسیوها که دراثر تخلف ساختمانی رعایت نمی شود     52
نحوه محاسبه راه پله و آسانسور که مطابق نقشه اجراء نشده ودر اثر تخلف کاهش یافته است      52
نحوه محاسبه مساحت بناهای اضافی در حیات خلوت و یا زیر سایه کنسول      52
تعیین بر اصلاحی بمنظور صدور پروانه احداث      52
تعیین کف یا کد ارتفاعی ساختمان      53
تعیین عرض کوچه های با طول کمتر از 20 متر واقع در بافت موجود شهر      53
مجری ذیصلاح برای ساختمانهای چهار طبقه بر روی پیلوت      53
استفاده از پروانه اشتغال انبوه سازان برای ساختمانهای با مساحت 2000 متر مربع و بالاتر      53
بخشنامه نحوه اعمال تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها      53
نحوه صدورپاسخ استعلام شرکت ملی پالایش وپخش فراورده های نفتی     53
نحوه صدور مجوز تاکسی تلفنی      54
مدارک لازم جهت طرح درخواست در کمیسیون ماده 5      54
نحوه برخورد باپروانه های صادره که بعداً در مسیر طرحهای اجرائی جدید مصوب قرار می گیرند      54
ایجاد تسهیلات برای مغازه هایی که در مسیر عقب نشینی قرار میگیرند      54
لزوم استعلام از اداره کل نو سازی مدارس برای احداث مجتمع های مسکونی 200 واحد و بیشتر      55
بخشنامه وزیر مسکن در خصوص ساخت و سازهای غیرمجازنیروهای مسلح      55
نامه سازمان بازرسی گیلان مبنی بر احداث مغازه بر اثر تخلف ساختمانی      56
ممنوعیت اخذ تعهد از اشخاصی که برای تمدید جوازکسب به شهرداری مراجعه مینمایند     56
صدور جواز کسب برای مغازه های فاقد سند مالکیت      56
بخشنامه لزوم استفاده از مهندسین نقشه برداری برای طرحهای تفکیکی و مجموعه های مسکونی مشمول مقررات        مجری ذیصلاح      56
احداث پست های 20 کیلو ولت      56
احداث پست های 63 و 230 کیلو ولت شرکت برق منطقه ای      56
نحوه اقدام درخصوص فروش متروکه ها      57
جلوگیری از سدمعبر ناشی از مصالح ساختمانی وایجاد حصار اطراف محل گودبرداری    57
احداث ساختمان, نصب حصار موقت وجلوگیری از خطرات برای عابرین      58
حفظ درختان حریم پیاده رو, بازبودن مسیر جوی آب, عدم دپونخاله ساختمان در کارگاه های ساختمانی      58
استعلام از سازمان آتش نشانی به هنگام صدور گواهی پایان کار ساختمانی بناهای بیش از شش طبقه قبل از صدور       پایان کار     58
نظارت شهرداری بر ساختمان های احداثی      58
رسیدگی به تخلفات ساختمانی مسکونی قبل از تاریخ 1/1/1366      58


رسیدگی به تخلفات جزئی      59
اعتراض به آراء کمیسیون های ماده صد      59
اعتراض شهرداری, مالک ویا مستاجر به آراء کمیسیون     60
استنکاف مالک از پرداخت جرائم      60
حدود اختیارات دیوان عدالت اداری ونحوه اقدام سایر مراجع قضائی به آراء ماده صد      60
ارسال سوابق در اسرع وقت به شعب دیوان عدالت اداری      60
اقدام مناطق شهرداری درخصوص آراء نقض شده توسط دیوان عدالت اداری      60
دستورالعمل در مورد آراء کمیسیونهای ماده صد که توسط دیوان عدالت اداری نقض میشوند     60
صدور گواهی پایان ساختمان منوط به نماسازی ساختمان می باشد     61
نحوه نصب سنگ جهت نماسازی ساختمان      61
نماسازی و محوطه سازی قبل از صدور پایان ساختمان      61
حذف کانالهای کولر ولوله های تاسیساتی  ازنمای ساختمانها      61
اخذ گواهی کیفیت وایمنی آسانسور به هنگام صدور  پایان کار ساختمان      62
عدم صدور پایانکار جهت بناهای مخروبه ولزوم اخذ عدم خلاف و پایان کارجهت انجام معاملات قطعی      62
صدور عدم خلاف وپایان ساختمان به درخواست بانک      62
ذکر غیر قابل تفکیک بودن عرصه ملک در گواهی های صادره      62
 صدور گواهی عدم خلاف آپارتمانی      63
صدور گواهی عدم خلاف در مجتمع های مسکونی      63
صدور گواهی ساختمان جهت ساختمانهای مخروبه ولغو یکجانبه گواهی ها      63
صدور گواهی پایان ساختمان به درخواست احد از مالکین      63
لزوم نصب صندوق پستی در مجتمع های ساختمانی      63
اعتبار گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف      63
عدم صدور مفاصا حساب و پایانکار مشروط      63
لزوم نماسازی جانبی ساختمانها      64
نحوه صدور پاسخ استعلام ثبت درخصوص دریافت سند مالکیت      64  
صدور پاسخ استعلام ادارات آب و برق و گاز و تلفن      64
صدور پروانه ساختمانی برای اسناد مالکیت صادره جدید      64
صدور گواهی انجام معامله برای ساختمانها ویا اراضی که به صورت سند عادی بوده و سپس از اداره ثبت سند دریافت نموده اند      65
لغو فروش حریم کمربندی ها  با پرداخت 25 درصد ارزش ریالی ملک با توجه به مصوبه کمیسیون ماده 5      65
نکات قابل توجه در زمان صدور پایان کار ساختمانی      65
صدور مجوز تعمیرات       66
تعهدات مالک      67
ضوابط سیمای شهری خیابان معلم      69
طرح اجرای محور خیابان ازمیدان صیقلان به تختی رشت      69


طرح سیمای شهری بلوار نماز      69
ضوابط سیمای شهری کمربندی 45 متری از فلکه نیروی دریایی تا فلکه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌آزادگان      70
نحوه پاسخ شهرداری به استعلامات بانکها جهت اعطای تسهیلات بانکی      71
ضمیمه 1  نمونه فرم ها و پاسخ استعلام ها      72
ضمیمه 2  نقشه جانمائی پارکینگ و رعایت 60 درصد طول مجاز در املاک با اشکال نامتعارف      73
 


کلمات کلیدی مرتبط:
این فایل شامل 2 فایل pdf و یک فایل word می باشد که در آن آخرین طرح تفضیلی شهر رشت آورده شده است به امید آنکه مورد استفاده مفید دوستان قرار گیرد ,طرح تفضیلی رشت , طرح تفضیلی رشت , طرح رشت , رشت , تفضیلی رشت , , , ,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات ساماندهی شبکه اطراف میدان تجریش و چهارراه قدس
نقشه اتوکد شهر مشهد
نقشه بخش های شهرستان کرمانشاه
نقشه بخش های شهرستان چالدران
طرح شهرسازی منطقه شاهین - خیابان شاهین جنت آباد در تهران
دانلود مطالعات طرح کالبدی ملی
دانلود طرح تفصیلی منطقه 4 تهران به همراه مطالعات
طرح تفصیلی منطقه 19.-الگوی توسعه منطقه 19
سند توسعه شهرستان لنگه (استان هرمزگان)
دانلود نقشه زمین‌شناسی 1:100000 اسفندقه به همراه گزارش کامل آن
دانلود نقشه زمین‌شناسی 1:100000 رباط کریم به همراه گزارش کامل آن
گزارش شناخت و مطالعات طرح‌های توسعه منطقه 12 تهران
طرح جامع شهر بجنورد -هفت جلد گزارش طرح جامع
دانلود طرح شهرسازی لالجین همدان
دانلود مجموعه فلش کارتهای جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانلود طرح جامع شهر ورزنه اصفهان -طرح توسعه و عمران شهر ورزنه اصفهان
دانلود طرح جامع شهر گرمدره -طرح توسعه و عمران شهر گرمدره
دانلود طرح جامع ساری
منبع اصلی مطلب : نقش برتر پارس
برچسب ها : صدور ,ساختمان ,ساختمانی ,پروانه ,نحوه ,لزوم ,صدور پروانه ,پروانه ساختمانی ,صدور گواهی ,پایان ساختمان ,عدالت اداری ,دیوان عدالت اداری ,صدور پروا
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : طرح ,تفضیلی, رشت